สร้อยคอ หัวนโมเงินแท้ปี 47 ขึ้นเรือนเงินแท้

OTOP นครศรีธรรมราช
มีสินค้า

ขายไปแล้ว : 49 ชิ้น

ลดพิเศษเหลือ 5900หัวนโมเงินแท้ปี47ขึ้นเรือนเงินแท้เป็นสร้อยคอ ลุงช่างตีเนื้อเงินหุ้มหัวนโมทุกเม็ด เม็ดกลางสุดแกะลายอย่างสวยงาม งานปราณีตด้วยฝีช่างเก่าแก่ เมืองนครศรีธรรมราช

ลดพิเศษเหลือ 5900

หัวนโมเงินแท้ปี47

ขึ้นเรือนเงินแท้

เป็นสร้อยคอ ลุงช่างตีเนื้อเงินหุ้มหัวนโมทุกเม็ด เม็ดกลางสุดแกะลายอย่างสวยงาม งานปราณีตด้วยฝีช่างเก่าแก่ เมืองนครศรีธรรมราช


เงื่อนไขอื่นๆ


นโยบายการคืนเงิน