เขาโต๊ะแซะ จุดเช็คอินเด็ดๆ วิวลับภูเก็ต ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองล้อมรอบด้วยทะเล มองเห็นเส้นขอบฟ้า

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองล้อมรอบด้วยทะเล

เขาโต๊ะแซะ จุดเช็คอินเด็ดๆ วิวลับภูเก็ต ชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองล้อมรอบด้วยทะเล มองเห็นเส้นขอบฟ้า

เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะสองข้างทางเป็นป่าไม้ซึ่งยังคงรูปแบบตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ และมีสัตว์ป่านานาชนิด เช่น ลิง กระรอก เป็นต้นเขาโต๊ะแซะมีความสูงกว่า 250 เมตรและตั้งอยู่กลางเมืองภูเก็ต เป็นภูเขาคู่บ้านคู่เมืองชาวภูเก็ตมาเป็นระยะเวลายาวนาน ชาวท้องถิ่นนิยมออกกำลังกายโดยเดินขึ้นไปตามแนวลาดชันของเขาโต๊ะแซะ ส่วนกิจกรรมอื่นๆที่นิยมได้แก่ การขึ้นไปชมทิวทัศน์ของเมืองภูเก็ตบนจุดชมวิวซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองล้อมรอบด้วยทะเลและยังเป็นเป็นสถานที่ออกกำลังกายและจุดชมลิงในเมืองภูเก็ต