The Toys Club คาเฟ่ของคนที่รักและสะสมของเล่นในอดีตร้านตกแต่งด้วยของเล่นตั้งแต่ยุค 80 เจ้าของน่ารักร้านมีบาร์เล็กๆชิวๆนั่งด้วย

ร้านคาเฟ่ที่มีของเล่นเก่าๆให้นึกถึง ราคาเครื่องดื่มต่างๆก็ถูกในระดับหนึ่ง แถมมีบอร์ดเกมหย่อมๆให้เล่นอีกด้วยต้องห้ามพลาด

The Toys Club คาเฟ่ของคนที่รักและสะสมของเล่นในอดีตร้านตกแต่งด้วยของเล่นตั้งแต่ยุค 80 เจ้าของน่ารักร้านมีบาร์เล็กๆชิวๆนั่งด้วย

ร้านคาเฟ่น่ารักๆ คิดถึงความย้อนวัยยุค80-90ได้อยู่นะ ด้านในตอนเย็นมีบาร์เล็กๆชิวๆนั่งด้วย