คำขวัญประจำอำเภอ นครศรีธรรมราช

District Slogan NakhonsiThammarat

ผู้เข้าชม : 33814 ครั้ง
คำขวัญประจำอำเภอ นครศรีธรรมราช
1. อำเภอนาบอน
น้ำตกคลองจัง?
ยางดังพันธุ์ดี? ?
พื้นที่อุดม
ชมงานปิดกรีด

2. อำเภอลานสกา
เมืองมังคุดหวาน?
หมู่บ้านพัฒนา?
ถ้ำผาสวยงาม
น้ำตกกระโรมตระหง่าน
สืบตำนานอู่ข้าวอู่น้ำ

3. อำเภอนบพิตำ
น้ำตกกรุงชิง
ต้นประสวยยิ่ง?
เด่นจริงคลองกลาย
แร่ธาตุป่าไม้
ค่ายลูกเสือจังหวัด
เมืองประวัติโบราณ

4. อำเภอร่อนพิบูลย์
อุดมสินแร่?
เมืองแม่เศรษฐี
ผลไม้พันธุ์ดี
มีปศุสัตว
เกจิหลวงพ่อ
ใบพ้อสานพัด
ดุกย่างรสจัด
ทิวทัศน์รามโรม?

5. อำเภอพระพรหม
ผ้ายกประดิษฐ์
ผลิตจักรสาน
พื้นบ้านข้าวหลาม
งดงามมหาวิทยาลัย
มะนาวไข่พันธุ์ดี

6. อำเภอถ้ำพรรณรา
พระไสยาสล้ำค้า?
ตระการตากัลยาณมิตร
ผลิตผลยางพารา
อนุรักษ์ป่าชื่นฉ่ำ?
ขึ้นถ้ำเป็นประเพณี
สายตาปีชลเขต

7. อำเภอบางขัน
พระพุทธลีลาฯ
สูงตระหง่าน?
อุทยานบ่อน้ำร้อน
เขานางนอนมีตำนาน??
ถ้ำเพดานงามตา
เสน่ห์หาน้ำตกโตน

8. อำเภอฉวาง
เมืองคนดี
มั่งมียางพารา??
แข่งเรือวันออกพรรษา
ศูนย์การค้าตลาดจันดี??
สนุกดีงานปีใหม่
ก้าวไกลการศึกษา

9. อำเภอชะอวด
เมืองต้นน้ำ
อิฐแผ่นงาม
กุ้งก้ามกราม
กระจูดสวย
ห้วยน้ำใส

10. อำเภอท่าศาลา
โมคลานตั้งก่อน? ?
ทรัพยากรมากหลาย??
หาดทรายยาวรี
หม้อดีเมืองปากยิง
มิ่งเมืองมหาวิทยาลัย
น้ำใสปลาสด
งามงดน้ำใจ

11. อำเภอทุ่งสง
ถ้ำตลอดงามตระการ?
อุทยานน้ำตกโยง
โรงงานมากมี
สถานีชุมทาง
ศูนย์กลางราชการ
ทรงประทานวัดคู่เมือง
ลือเลื่องแม่กวนอิม

12. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
โรงเรียนสมเด็จย่า
มาลัยดอกมะลิ
เกจิหลวงพ่อปู่สังข์
ศิลปินดังแห่งชาติ? ?
ราชพฤกษ์สัญลักษณ์
พืชผักไร่นาสวนผสม

13. อำเภอสิชล
เมืองโบราณ??
ถ้ำพิสดาร?
ธารสะอาด
หาดหินงาม
น้ำตกสวย?
รวยทรัพยากร

14. อำเภอช้างกลาง
ตำนานเมืองคล้องช้าง??
น้ำยางพันธุ์ดี
มากมีผลไม้
พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์

15. อำเภอปากพนัง
รังนกเลื่องชื่อ??
ร่ำลือขนมลา?
โอชาไข่ปลากระบอก
ส่งออกกุ้งกุลา??
ออกพรรษาไหว้พระลาก
นิยมมากแข่งเรือเพรียว

16. อำเภอหัวไทร
เมืองนากุ้ง
ทุ่งนาข้าว?
จ้าวทะเล
เสน่ห์หาดทราย
มากมายศิลปิน

17. อำเภอขนอม
ขนอมพร้อมมูล
เทิดทูลคุณธรรม
ถ้ำสวย
รวยชายหาด
น้ำตกหินลาด
พระธาตุปะการัง
ป่าเขาทะเล
คือเสน่ห์ของขนอม

18. อำเภอทุ่งใหญ่
ถิ่นยางพันธุ์ด
เจดีย์ศรีวิชัย
เพลินไพรนางนอน
จุฬาภรณ์พัฒนา
ป่าสองทะเลศรี??
ธรณียิบซั่ม

19. อำเภอพรหมคีรี
เมืองผลไม้ดก?
น้ำตกสะอาด?
ธรรมชาติล้ำค่า
หลากภูมิปัญญาชาวบ้าน
สืบสานวัฒนธรรม

20. อำเภอพิปูน
พระใหญ่บนภูผา
เจ้าฟ้าปรานี
คีรีล้อมข้าง
สองอ่างพักผ่อน
น้ำร้อนหลายบ่อ?
มากพอน้ำตก
ชูชกคนดี
ตาปีแดนเกิด

21. อำเภอจุฬาภรณ์
สามวังลือเลื่อง??
นามเมืองเจ้าฟ้า
ศิลาช่องคอย
อร่อยคั่วกลิ้ง

22. อำเภอเชียรใหญ่
เมืองใหญ่ลุ่มน้ำ?
เกษตรกรรมก้าวหน้า?
พุทธศาสนาเลิศล้ำ
วัฒนธรรมรุ่งเรือง?
ลือเลื่องศิลปิน
เมืองศิลปาชีพ
เกจิหลวงพ่อปู่สังข์

ที่มา :?http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/vision_dis.php