โบสถกลางน้ำ วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

มีเนื้อที่ 30 ไร่ วัดทุ่งเซียดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2410 เดิมเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน

: 8,045 Views
โบสถกลางน้ำ วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อุโบสถกลางน้ำ วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 

มีเนื้อที่ 30 ไร่ วัดทุ่งเซียดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2410 เดิมเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อน แต่เมื่อพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกแล้วก็เก็บเอาของมีค่าไปพร้อมทั้งเผาวัดทำให้ไม่มีหลักฐานอะไรเหลืออยู่ คงเหลือแต่ซากอิฐปรักหักพัง 

นอกจาก อุโบสถกลางน้ำที่สวยงามแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาด คือ รูปเคารพบูชา ของพ่อท่านเซียด ที่เปรียบเสมือนบรรพบุรุษที่คอยดูแลลูกหลานให้พ้นจากอันตรายทั้งปวง 

ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 41 บ้านทุ่งเซียด ถนนพุนพิน – พระแสง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เส้นทาง