วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ เขาค้อ

ที่เที่ยวเพชรบูรณ์ จุดเช็คอินเพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์ เขาค้อ

สวัสดีค่าา วันนี้แอดมาแนะนำสถานที่อันเป็นธรรมภูมิ ที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูง ตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและ ลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ และเรียกตาม ๆ กันว่า “ผาซ่อนแก้ว” และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้าน และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป ทางวัดเปิดให้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 โดยให้เข้าเฉพาะผู้สวมหน้ากากอนามัยเท่านั้น เดินผ่านอุโมงค์ฆ่าเชื้อ ลงทะเบียน ตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อรับสติกเกอร์ก่อนเข้าวัด มีที่จอดรถเพียงพอต้องห้ามพลาดดด