วัดร่องเสือเต้น เชียงราย วัดสวยๆแห่งงานศิลปะ สวยตั้งแต่ทางเข้า Unseen Thailand มากๆ

เมื่อเข้าไปยังวัดร่องเสือเต้น ตื่นตาตื่นใจไปความสวยงามของวัดหน้าวัดจะมีซุ้มประตูวัดที่สร้างเป็นพญานาคท้าวมุจลินทร์ และปู่ศรีสุทโธ

วัดร่องเสือเต้น เชียงราย วัดสวยๆแห่งงานศิลปะ สวยตั้งแต่ทางเข้า Unseen Thailand มากๆ

วัดร่องเสือเต้น เชียงราย สวยตั้งแต่เดินเข้ามาเลย !! เมื่อเข้ามา จะพบจุดเช็คอินที่สวยๆของวัดเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าวัด ที่มีซุ้มประตูวัด ก่อสร้างเป็นพญานาคท้าวมุจลินทร์ และปู่ศรีสุทโธ

เดินชิวๆ จุดเช็คอินต่อไปเป็นวงเวียน ที่จัดสร้างเป็นพระอุปคุต พระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า จากนั้นเราก็จะเข้าไปยังวิหารวัดที่มีความสวยงามมากๆ

ซึ่งพระวิหารนี้ให้นิยามว่าเป็นทิพยสถาน คือ เป็นการสรรเสริญพระพุทธเจ้าทั้งในรูปแบบของประติมากรรมและจิตรกรรม ผู้ที่มีจิตใจดีก็จะรักษาศีลก่อให้เกิดสมาธิ และก่อให้เกิดสติปัญญาตามมา

และนอกจากนั้น ยังมีประติมากรรมบันไดพญานาคที่ เกิดจากการใช้เฉดสีเดียวกัน ทำให้มีความชดช้อยและ สีของลวดลายแตกต่างจากประติมากรรมอื่นๆเป็นอย่างมาก สวยสุดๆ โดยเฉพาะช่วงเขี้ยวของพญานาคมีความพลิ้วไหวอ่อนช้อย แอดชอบมากๆ ถือเป็น "ที่เที่ยวเชียงราย" ที่ใครๆต้องมาน้าา

ที่อยู่ 306 หมู่ที่ 2 ถนนแม่กก ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย