วัดภูเขาทอง จุดเช็คอินอยุธยา

วัดภูเขาทอง สถานที่ท่องเที่ยวอยุธยา

: 2,795 Views
วัดภูเขาทอง จุดเช็คอินอยุธยา
วัดภูเขาทอง วัดเก่าแก่ที่สำคัญในอยุธยา มีเจดีย์ภูเขาทองสีขาว โดดเด่นมองเห็นได้ในระยะไกล พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองเป็นผู้สร้างภูเขาทองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2112 คราวยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา จึงจะเห็นได้ว่าเจดีย์จะแตกต่างกับวัดอื่นๆในอยุธยา