Bread crumbs Cafe คาเฟ่ภูเก็ต ตกแต่งน่ารักเครื่องดื่มเบเกอรี่อร่อยย

คาเฟ่ในภูเก็ต แถวเส้นเขารังติดกับศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (ถัดจากซอยเกียรติสินธุ์เก่า)

Bread crumbs Cafe คาเฟ่ภูเก็ต ตกแต่งน่ารักเครื่องดื่มเบเกอรี่อร่อยย

Bread crumbs Cafe คาเฟ่ภูเก็ต ตกแต่งน่ารักเครื่องดื่มเบเกอรี่อร่อยย

คาเฟ่ในภูเก็ต แถวเส้นเขารังติดกับศาลเจ้าซำเซ้จูฮุด (ถัดจากซอยเกียรติสินธุ์เก่า)