chapter 2wo คาเฟ่ตกแต่งเท่ๆสุดแหวกแนวมีสไตล์ ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ด้วยที่เป็นเหมือนร้านที่สร้างยังไม่เสร็จแต่ที่จริงคือรูปแบบของร้านเองง

ร้านเท่ๆ ที่ตกแต่งเหมือนยังไม่เสร็จดี แต่จริงแล้วคือความตั้งใจของเจ้าของร้านนั้นเอง

chapter 2wo คาเฟ่ตกแต่งเท่ๆสุดแหวกแนวมีสไตล์ ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ด้วยที่เป็นเหมือนร้านที่สร้างยังไม่เสร็จแต่ที่จริงคือรูปแบบของร้านเองง

ร้านเท่ๆ ที่ตกแต่งเหมือนยังไม่เสร็จดี แต่จริงแล้วคือความตั้งใจของเจ้าของร้านนั้นเอง

ไม่มีที่จอดรถ ถ้าจะทานสามารถจอดตรงวัดอุปคุต แล้วเดินข้ามมาหรือจะจอดตรงลานจอดรถที่เลยร้านมานิดเดียว แต่มีค่าจอด

94 ถนนท่าแพ, ช้างม่อย เชียงใหม่ (ถนนท่าแพ โครงการเวิ้งแดง ตรงข้ามStreet Pizza)