ปักหมุดเช็คอิน Lamour Cafe ร้านบรรยากาศร่มรื่น มีมุมให้ถ่ายรูปเล่นหลายมุมทรงยุโรปสีเหลืองมัสตาร์ดมีทั้งโซน indoor and outdoor แนะนำเลยย

ถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ กำลังหาร้านอาหารแต่อยากถ่ายรูปชิคๆแบบคาเฟ่หน่อย ขอแนะนำ Lamour Cafe ร้านนี้เลยค่าา

ปักหมุดเช็คอิน Lamour Cafe ร้านบรรยากาศร่มรื่น มีมุมให้ถ่ายรูปเล่นหลายมุมทรงยุโรปสีเหลืองมัสตาร์ดมีทั้งโซน indoor and outdoor แนะนำเลยย

ลามูร์ คาเฟ่ เชียงใหม่

ถนนซอย วัดอุโมงค์-วัดร่ำเปิง

หลังมช. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่ กำลังหาร้านอาหารแต่อยากถ่ายรูปชิคๆแบบคาเฟ่หน่อย ขอแนะนำร้านนี้เลยค่ะ Lamour Cafe นี้เลยค่าา

เมืองเชียงใหม่ หรือเมืองล้านนาในอดีต คือเมืองแห่งวัฒนธรรม อารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ผู้คนมีจิตใจดีงาม หลอมรวมเป็นชีวิต จากอดีตสู่ปัจจุบัน ถ่ายทอดออกมาโดยผ่านผู้คน ที่มีจิตใจงดงาม และเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก