jaiboon ร้านสวยๆในภาคเหนือชมวิวต้นไม้เขียวๆกับสไตล์การแต่งร้านออกเแบบเหมือนบ้านตัวเอง

เป็นร้านที่ลมเย็นด้วยที่มีต้นไม้เยอะด้วยและการตกแต่งร้านที่ออกแนวเหมือนบ้านเก่าแต่ดูคลาสสิกมากๆ

jaiboon ร้านสวยๆในภาคเหนือชมวิวต้นไม้เขียวๆกับสไตล์การแต่งร้านออกเแบบเหมือนบ้านตัวเอง

เป็นร้านที่ลมเย็นด้วยที่มีต้นไม้เยอะด้วยและการตกแต่งร้านที่ออกแนวเหมือนบ้านเก่าแต่ดูคลาสสิกมากๆ

จะมีจุดเด่นที่มีต้นไม้ใหญ่รอบๆดูอบอุ่นมากๆ ให้อารมไปกินกาแฟกลางธรรมชาติ ถ้าไปตอนอากาศหนาวๆจะฟินมากๆ

56 หมู่ 3 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ (เลยสี่แยก บวกครกศรีวิไล มาทาง เส้นสันกำแพงสายเก่า 200 เมตร ขวามือ มีป้าย ใจบุญ)