starin cafe&bistro ร้านกาแฟสไตล์มินิมอลที่มีทั้งอาหารคาวและหวานให้เลือกชิมกันได้

ร้านตกแต่งแบบชิวๆ บรรยากาศเน้นอบอุ่นให้มานั่งเล่นกันชิวๆเย็นสบายๆ โทนสีขาว

starin cafe&bistro ร้านกาแฟสไตล์มินิมอลที่มีทั้งอาหารคาวและหวานให้เลือกชิมกันได้

ร้านตกแต่งแบบชิวๆ บรรยากาศเน้นอบอุ่นให้มานั่งเล่นกันชิวๆเย็นสบายๆ โทนสีขาว

อาหารให้เลือกชิมกันหลากหลายอย่าง ทั้งคาวและหวาน