อนุสาวรีย์จปร. ระนอง

ที่เที่ยวระนอง

อนุสาวรีย์จปร. ระนอง

อนุสาวรีย์จปร.

เป็นเขตแดนระหว่างจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร ห่างจากตัวเมืองระนอง 86 กิโลเมตร อนุสาวรีย์แห่งนี้เป็นที่ตั้งของ “หินสลักพระปรมาภิไธย จปร.” ของรัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงจารึกไว้ 

เส้นทาง