คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ ที่เที่ยวระนอง

ที่เที่ยวธรรมชาติระนอง

คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ ที่เที่ยวระนอง

คอคอดกระ หรือ กิ่วกระ ที่เที่ยวระนอง จัดได้ว่าเป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมลายู อยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กับอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตั้งห่างจากเขตเทศบาลเมือง 65 กิโลเมตร 

เส้นทาง