พิกัดปักหมุด วัดสุวรรณคีรี เหมาะกับการไปไหว้พระทำบุญให้จิตใจสงบผ่องใสกัน

ไหว้พระ ทำจิตใจให้สงบมีความสุขทั้งกายและใจ เรื่องง่ายๆที่เราสามารถทำได้ก็ต้องไปทำบุญกับครอบครัวหรือคนที่เรารักวัดสุวรรณคีรีเป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนำ

พิกัดปักหมุด วัดสุวรรณคีรี เหมาะกับการไปไหว้พระทำบุญให้จิตใจสงบผ่องใสกัน

วัดสุวรรณคีรีตั้งอยู่ที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนอง ซึ่งเป็นอำเภอรอยต่อกับจังหวัดชุมพร ในวัดมีจุดที่หน้าสนใจมากมาย การรวบรวมเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ของพม่ามาจำลองให้นักท่องเที่ยว และชาวบ้านมาไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยไม่ต้องไปไกลถึงพม่า

ซึ่งรูปแบบของพุทธสุวรรณคีรีเจดีย์แห่งนี้ ถูกจำลองมาจากเจดีย์ชเวดากองมหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่านั้นเอง