จุดชมวิวเด็ดๆ เขาช่องกระจก จุดชมวิวเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่สามารถมอบเห็นทั้งอ่าวได้อย่างชัดเจน

จุดชมวิวเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่ดีทีสุดอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพไกลถึง เขาตะนาวศรี อ่าวประจวบฯ เขาตาม่องล่าย เขาล้อมหมวก

จุดชมวิวเด็ดๆ เขาช่องกระจก จุดชมวิวเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่สามารถมอบเห็นทั้งอ่าวได้อย่างชัดเจน

บนเขาสามารถมองเห็นได้ไกลมากๆ และมีที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองและพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จมาทรงประกอบพิธีบรรจุ

ถ้าอยากเดินก็จะมีวิวสวยๆให้ชมกันตลอดทางและที่เด็ดเลยก็คือลิง ลิงเยอะอยู่นะตลอดทั้งทางและข้างบนก็จะเจอลิง

ขึ้นไปถึงก็เชิญไหว้พระกันด้วยนะทุกคนนน