บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาต้นน้ำ

ที่เที่ยวพัทลุง

บ้านต้นไม้ร้อยหวัน นอนฟังสายน้ำ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติป่าเขาต้นน้ำ