Bay view cafe Sametnangshe คาเฟ่พังงา จุดเช็คอินสวยๆวิวหลักล้าน สวยๆนั่งสบายๆบรรยากาศดี

คาเฟ่พังงา จุดเช็คอินพังงา ร้านกาแฟพังงา ที่เที่ยวพังงา

Bay view cafe Sametnangshe คาเฟ่พังงา จุดเช็คอินสวยๆวิวหลักล้าน สวยๆนั่งสบายๆบรรยากาศดี