เสาดินนาน้อย Sao Din Na Noi ที่เที่ยวน่าน จุดเช็คอินน่านสวยๆ อายุกว่า 3 หมื่่นปี

ที่เที่ยวน่าน จุดเช็คอินน่าน

เสาดินนาน้อย Sao Din Na Noi ที่เที่ยวน่าน จุดเช็คอินน่านสวยๆ อายุกว่า 3 หมื่่นปี

ตั้งที่อยู่ตำบลเชียงของ ห่างจากตัวเมืองน่าน 61 กิโลเมตร เดินทางจากนาน้อยมีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ประมาณ 5-6 กิโลเมตร ที่เที่ยวสวยๆ คล้ายกับ "แพะเมืองผี" ของจังหวัดแพร่

เสาดินนาน้อยเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในยุคเทอร์เชียรีตอนปลาย (late tertian) ซึ่งอายุประมาณ 10,000-30,000 ปีมาแล้วกันเลยทีเดียว เมื่อก่อนเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน และมีพบกำไลหินและขวานโบราณ (ตอนนี้เก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) สันนิษฐานว่าเคยเป็นแหล่งอาศัยของมนุษย์ยุคหินเก่ามาก่อนกันเลยทีเดียวว