ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ Andaman cultural learning center

ที่เที่ยวกระบี่ จุดเช็คอินกระบี่

ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน จังหวัดกระบี่ Andaman cultural learning center

อาคาร A ซึ่งภายในจะมีด้วยกันทั้งหมด 7 โซนคือ ห้องประวัติความเป็นมาของลูกปัด, ห้องประวัติลูกปัดในประเทศไทย, ห้องแฟชั่นลูกปัด, ห้องลูกปัดล้ำค่า, ห้องลูกปัดและความเชื่อลูกปัด, ห้องลูกปัดในอนาคตและห้องThank you zone

อาคารB ประกอบด้วยห้องบรรยาย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของลูกปัด, ประติมากรรมเมืองกระบี่, สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองกระบี่ ก่อนเข้าชมอาคารในแต่ละหลัง และห้องจำหน่ายสินค้าที่ระลึก, ผลิตภัณฑ์โอทอปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่

อาคาร C คือ อาคารแสดงงานศิลปะหมุนเวียน

หอศิลป์อันดามัน เป็นอาคาร 3 ชั้น เพื่อใช้ในการแสดงผลงานของศิลปิน ดังนี้

ชั้นที่ 1 ผลงานศิลปินรุ่นเยาว์ ลานกิจกรรม และห้องระนอง

ชั้นที่ 2 ผลงานศิลปินร่วมสมัยระดับเหรียญทอง รางวัลเกียรติคุณต่างๆ (ห้องตรัง และห้องพังงา) และห้องสีน้ำ จัดแสดงผลงานศิลปะสีน้ำโดยศิลปินอาเซียน

ชั้นที่ 3 ผลงานศิลปินแห่งชาติ และศิลปินนานาชาติ (ห้องภูเก็ต และห้องกระบี่)