ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เที่ยวกระบี่ น้ำสวยใสๆ เดินชิวท่ามกลางธรรมชาติ

จุดเช็คอินกระบี่ น้ำที่ใสและสวยงามมองเห็นทั้งปลาและพืชพันธุ์ใต้น้ำได้ เป็นทางเดินชิวๆเวียนรอบครับ

ท่าปอม คลองสองน้ำ ที่เที่ยวกระบี่ น้ำสวยใสๆ เดินชิวท่ามกลางธรรมชาติ

ท่าปอม คลองสองน้ำกระบี่ เริ่มจากทางเข้าเป็นทางเดินไปเรื่อยๆ มีป่าธรรมชาติให้ชมกันหลายป่า พวก ป่าชายเลน ป่าพลุน้ำจืด และป่าดงดิบชื้น

เดินเข้าไปในท่าปอม จุดแรกจะเป็นป่าชายเลน จะสามารถมองเห็นต้นโกงกางมากมายข้างทาง เดินเรื่อยมีจุดชมวิวและปิดท้ายด้วยจุดเล่นน้ำครับ บอกเลยว่าดีย์ต่อใจมากเลยน้าา ด้านหน้าจะมีจุดบริการอยู่

และมีจุดขายของต่างๆครับ