จุดเช็ดอินเด็ดๆ ท่าปอม คลองสองน้ำ จังหวัดกระบี่ ว้าวๆๆๆๆกับธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา

น้ำที่ใสและสวยงามมองเห็นทั้งปลาและพืชพันธุ์ใต้น้ำได้

จุดเช็ดอินเด็ดๆ ท่าปอม คลองสองน้ำ จังหวัดกระบี่ ว้าวๆๆๆๆกับธรรมชาติที่สวยงามและแปลกตา

ค่าเขาชมผู้ใหญ่ 20บ เด็ก 10บ มีป่าธรรมชาติให้ชมกันถึง3ป่า

ประกอบด้วย ป่าชายเลน ป่าพลุน้ำจืด และป่าดงดิบชื้น

เดินเข้าไปในท่าปอน จุดแลกจะเป็นป่าชายเลน จะสามารถมองเห็นต้นโกงกางมากมายข้างทาง

และเดินต่อๆไปจะจะป่าพลุน้ำจืดที่สวยงาม

ถ้าเดินๆต่อไปอีกก็จะเจอป่าดิบชื้นนั้นเอง

สามารถลงเล่นน้ำได้เฉพาะศาลาเล่นน้ำ จะมีจุดบริการอยู่

และมีจุดขายของต่างๆ