Weasel coffee กาแฟชะมด คาเฟ่กระบี่ ร้านกาแฟเพื่อสุขภาพ อร่อยเว้ออ มากระบี่ต้องแวะชิมกันที่ร้าน

กาแฟดีกาแฟอร่อยหอมเป็นที่สุด กาแฟชะมดที่มีดีทั้งความหอมและดีต่อสุขภาพ

 Weasel coffee กาแฟชะมด คาเฟ่กระบี่ ร้านกาแฟเพื่อสุขภาพ อร่อยเว้ออ มากระบี่ต้องแวะชิมกันที่ร้าน

กาแฟดีกาแฟอร่อยหอมเป็นที่สุด กาแฟชะมดที่มีดีทั้งความหอมและดีต่อสุขภาพ

ตัวร้านมีทั้งอาหารคาวและหวาน เมนูหลากหลายให้เลือก

มุมถ่ายรูปเพียบ